Ny seham-pihariana voatabia, faritra Mahitsy - Antananarivo

Rédigé par Danny RASOAMANANA - -

 

  • Isan’ireo mpamokatra : 3700 mpamboly amin’ny 185ha ny habeany izay azahoana vokatra 23 taonina isaky ny ha
  • Fotoam-pamokarana : mamokatra telo kesika isan-kerinandro ny fotoanan'ny main-tany toy izao ary iray ka hatramin'ny iray sy sasany eo ho eo hoan'ny vanim-potoanan'ny orana.
  • Ny lalam-barotra : Faritany  (lalana  RN4 et RN2), mamatsy ny tsenan'Antananarivo ihany koa (Talatamaty + Andravoahangy, etc ...)
  • Ny mpividy:Mibahan-toerana tanteraka ny mpanera. Azo zaraina roa ihany anefa : mpanera madinika no maka na misakana ireo mpamokatra manodidina ny faritra Mahitsy ka mety miafara eny @ tsenan'Antananarivo ireo. Misy koa ireo tonga dia manana RDV @ camion eny By-pass hoan'ny mandeha RN2. Manodidina an'i Mahitsy no manangona vokatra ny mandeha RN4.
  • Ny vidiny :
  1.  Ny vidiny ambony ho an'ny tsena Mahitsy : (1)Voatabia lavalava (kk)(kesika):32000ar / 34000ar / 36000ar ; (1) Voatabia boribory (kk) (kesika)  :30000ar / 32000ar / 34000ar  => prix mi-mai 2017. 
  2. Ny vidiny ambany ho an'ny tsena Mahitsy : (1)Voatabia lavalava (kk)(kesika):16000ar /18000ar /18000ar ; (2)Voatabia boribory (kk)(kesika):15000ar / 16000ar / 17000ar  => prix mi-fevrier 2017. marihina  anefa fa miovaova be anaty taona iray ny vidiny ary  nisy fotoanaz dia tafidina1000 ar ny kesika
  • Ny fanodinam-bokatra : tsy misy manao
  • Ny olana: rano, vidimbokatra, mpanera

Invitation

Atelier du Vendredi 04 Août 2017 à 14h au CITE AMBATONAKANGA sur :
« Une nouvelle vision de développement de l'entreprenariat dans le secteur du ...

Conférence de presse à la CCIFM le 10 avril 2017 à 9 heures

A l’occasion de la sortie du catalogue de formation 2017, Monsieur André BEAUMONT, Président Monsieur Jean-Michel FRACHET, Président de la Commis ...

Communiqué sur le lancement du projet SIOKA

Face aux défis auxquels la société civile malagasy doit faire face, comme : la lutte contre la corruption, le foncier, la transparence budgétaire, ...

Journée mondiale de l'eau 2017

Chaque année, le 22 mars, la Journée mondiale de l’eau appelle à agir. Les eaux usées sont le thème choisi en 2017 et la campagne «Pourquoi ga ...